Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Adresa - J. A. Komenského 211, Stochov

Kontakty na pečovatelky

Dům s pečovatelskou službou - DPS


Město Stochov je zřizovatelem Pečovatelské služby.

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní sociální služba. To znamená, že je poskytována v přirozeném prostředí klientů, tedy u nich doma.

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) mezi poskytovatelem a klientem. Žádost o poskytování pečovatelské služby je možno podat na Městském úřadě ve Stochově u vedoucí Správního odboru Ing. S. Filipové nebo u sociální pracovnice A. Růžičkové, DiS. Na základě žádosti je provedeno v domácnosti žadatele sociální šetření, jehož cílem je posouzení nepříznivé sociální situace, posouzení individuálních přání a potřeb zájemce o pečovatelskou službu a dojednání rozsahu potřebné a požadované péče.

Posláním pečovatelské služby města Stochov je poskytovat klientům komplex pečovatelských činností v přirozeném domácím prostředí, který klientům umožňuje zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a podporuje klienty, aby mohli žít  plnohodnotný život ve své domácnosti co nejdéle. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů, jsou bezpečné a odborné.

Cílem pečovatelské služby je mimo jiné podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost. Dále umožnit klientům, aby mohli žít co nejdéle v přirozeném prostředí ve vlastní domácnosti, aby mohli být součástí společenského dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy, vazby a prostředí. Neméně důležité je vést klienta k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečného bezpečí.

Cílovou skupinou jsou:

  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny ve kterých se narodily 3 nebo více dětí, do 4 let věku těchto dětí

Na bezplatné poskytování pečovatelské služby mají nárok osoby dle §75 odst. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou to například účastníci odboje, osoby zařazené v táboře nucených prací a pozůstalé manželky či manželé po těchto osobách, rodiny kterým se současně narodily 3 nebo více dětí apod. (viz výše uvedený zákon)

Provozní doba pečovatelské služby je každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do 19:00 hod. V odpoledních hodinách a o víkendech a svátcích slouží pouze jedna pečovatelka, proto mohou být služby poskytovány v omezeném rozsahu.

Okamžitá kapacita služby je 3 klienti.

Smlouva vč. ceníku a vnitřních pravidel služby ke stažení zde  (590.99 kB)

Dům s pečovatelskou službou

S pomocí dotace od státu se podařilo zrekonstruovat jeden z domů bývalých svobodáren a od roku 2002 je v našem městě provozován Dům s pečovatelskou službou. DPS se nachází ve středu města nedaleko náměstí. Dům se doslova topí v zeleni. Před vchodem je několik laviček, kde si klienti mohou užívat sluníčka. Přístup je bezbariérový a v domě je výtah.
V domě jsou samostatné bytové jednotky velikosti 1 + kk s vlastním příslušenstvím. Obyvatelé tak mají dostatek soukromí. Několik bytových jednotek je přizpůsobeno pro potřeby imobilních občanů.
V suterénu se nachází velká společenská místnost se zimní zahradou. Zde najdou zájemci řadu knih, či počítač s připojením na internet. Ve společenské místnosti se konají také různé společenské akce. Několikrát do roka chodí klienty navštěvovat děti ze Základní umělecké školy, zástupci města či různých neziskových organizací.

Dům s pečovatelskou službou je určen pro osoby, které potřebují pomoc s některými domácími pracemi, péčí o vlastní osobu, donáškou či přípravou jídla apod. Dům s pečovatelskou službou není určen pro osoby, které vyžadují stálý dohled, lékařskou péči apod.

Žádost do domu s pečovatelskou službou můžete podat na předepsaném formuláři na Městský úřad ve Stochově, správní odbor. Zde Vám budou také zodpovězeny případné dotazy (spravni1@stochov.cz, tel. 312 651 326).

Žádost na byt v DPS (211.52 kB)

Půdorys a rozměry bytů na obrázku:

půdorys bytu v DPS

 

 

Pečovatelská služba poskytuje své služby také s pomocí elektrického vozidla, které bylo získáno s pomocí dotace z Národního plánu obnovy prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

vozidlo pečovatelské služby

 

 

 

Pečovatelské služby města Stochov jsou spolupfinancovány Středočeským krajem.

 

logo

DPS

DPS

 

 

 

Obyvatelé a obyvatelky Domu s pečovatelskou službou dělají ve svém volném čase různé aktivity. Víc než slova poví obrázek, proto se podívajte do naší fotogalerie.