Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení 2/2022

MĚSTO STOCHOV

 

Nařízení města Stochov č. 2/2022,

kterým se vydává ceník za užívání pozemních komunikací ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel

 

 

Rada města Stochov se usnesla dne 25. dubna 2022 na základě ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města:

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

Tento ceník stanoví ceny za užívání pozemních komunikací ke stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města (dále jen „placené stání“), ve kterých lze podle nařízení města Stochov o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, vydaného podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy[1]

 

Čl. 2

Ceny placeného stání

 

Ceny placeného stání ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

 

Čl. 3

Účinnost

 

  1. Vydání tohoto nařízení č. 2/2022 schválila Rada města svým usnesením č. 1670/22 ze dne 25. dubna 2022.
  2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po zveřejnění ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

 

 

 

 

…………………………….

Mgr. Miloslava Becherová

místostarostka

 

 

 

 

…………………………….

Ing. Roman Foršt

Starosta

 

 

 

Příloha:

Ceny placeného stání ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel

 

  1. Mírové náměstí a přilehlá část ul. Jaroslava Šípka

Placené stání:

Pondělí – pátek – 7:00 – 17:00

Sobota – 07:00 – 12:00

Prvních 30 min zdarma

1 hodina 10 Kč

Každá další započatá hodina 10 Kč

 

Stání zdarma mimo vymezené hodiny a v neděli a státem uznaný svátek

 

  1. Slovanka - parkoviště v ul. Lánská

Placené stání :

Pondělí – pátek – 7:00 – 17:00

První hodina zdarma

1 hodina 10 Kč

Celodenní stání 40 Kč

 

Stání zdarma mimo vymezené hodiny a o víkendech a státem uznaných svátcích

 

  1. Parkovací karty:

Roční – 2000 Kč bez DPH

Pololetní – 1200 Kč bez DPH

Měsíční* - 200 Kč bez DPH

Duplikát – 300 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

*měsíční karty se vydávají pouze právnické nebo fyzické osobě za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2, která má nově sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města

 

[1] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Datum sejmutí: 19. 5. 2022 Zodpovídá: Správce Webu