Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení č. 6/2006 (organizace dopravy na území města - novela)

NAŘÍZENÍ

Města Stochov č. 6/2006

ze dne 12. července 2006,

kterým se mění nařízení Města Stochov č. 5/2006, o organizaci dopravy na území města

 

                Rada města Stochov se usnesla dne 12. července 2006 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek I

Nařízení Města Stochov č. 5/2006, o organizaci dopravy na území města, se mění a doplňuje takto:

Článek I odst. 2 zní takto:

   „(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje viditelně umístěným lístkem z parkovacího automatu nebo parkovací kartou.“

 

Článek II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. července 2006.

 

 

Stanislava Fišerová, zástupce starosty                          Ing. Jindřich Sybera, starosta


 

Datum sejmutí: 29. 7. 2006 Zodpovídá: Super Admin