Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška 1/2005, o neinvestičních nákladech škol

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov č. 1/2005

ze dne 16. února 2005,

kterou se ruší právní předpis města

 

Zastupitelstvo města Stochov se v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usneslo dne 16. února 2005 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Stochov č. 1/2003 ze dne 9. června 2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.

 

Článek II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. března 2005.

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta města

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty města

Datum sejmutí: 4. 3. 2005 Zodpovídá: Správce Webu