Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 5/1993, koeficient daně z nemovitosti

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Městského  úřadu  ve  Stochově

ze dne 9.8.1993

kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

Městská rada ve Stochově se usnesla dne 9.8.1993 podle § 45 písm. 1), § 24 a § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku;

 

§ 1

 

                (1) Koeficient pro daň ze staveb (§ 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.) se stanoví pro níže uvedené části obce takto;

   a) Honice                                          1,0

   b) Čelechovice                                 1,0

   c) Stochov čp. 184                          1,0

(2) Koeficient snížený podle odstavce 1) platí pouze pro stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (obytné domy a ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům).

 

§ 2

 

                Zrušuje se vyhláška Městské rady ve Stochově o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 15.12.1992.

 

§ 3

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1993

 

 

Jiří  Slavík

starosta

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu