Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 (zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov č. 5/2009

ze dne 23. listopadu 2009,

kterou se ruší právní předpis města

 

Zastupitelstvo města Stochov v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 85 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě zmocnění podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se usneslo dne 23. listopadu 2009 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Stochov č. 3/2009 ze dne 24. června 2009, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.

 

Článek II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

 

Ing. Stanislava Fišerová

starostka města

 

 

 

 

Mgr. Miloslava Becherová

zástupce starostky města

Datum sejmutí: 9. 12. 2009 Zodpovídá: Super Admin