Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obenćně závazná vyhláška č. 3/2000, o zrušení domovního řádu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov

ze dne 23. listopadu 2000,

kterou se ruší právní předpis města

 

Zastupitelstvo města Stochov v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se usneslo dne 23. listopadu 2000 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I

 

Zrušuje se vyhláška Městského národního výboru ve Stochově ze dne 28. listopadu 1974, kterou se vydává domovní řád.

 

Článek II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta města

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty města

 

 

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu