Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Telefon na Městskou policii: 312 651 658 

Městská policie Stochov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Stochov č. 4/2005 ze dne 15.června 2005. Ze zákona MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a její činnost je upravena zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Městskou policii ze zákona řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Rada města může pověřit plněním některých úkolů vybraného strážníka.

Služebna Městské policie Stochov je umístěna v budově Městského úřadu na Mírovém náměstí.  Vzhledem k počtu strážníků není služba vykonávána nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. V případě, že se strážníci nacházejí ve službě, je číslo pevné telefonní linky 312 651 658 přesměrováno na některého z nich a je tedy možno se dovolat i v případě, že se nenachází na služebně MěP Stochov. V ostatních případech je nutné se obrátit na linku 158 – Policii České republiky.

 

Osoby

Alena Suchanová

  Alena Suchanová
Strážník Městské policie

Jakub Záhrubský

  Jakub Záhrubský
Strážník Městské policie

Vladimír Blahovec

  Vladimír Blahovec
Strážník Městské policie

Lukáš Rus

  Lukáš Rus
Strážník Městské policie

Barbora Linhartová

  Barbora Linhartová
Strážník Městské policie

Karel Krym

  Karel Krym
Vedoucí strážník Městské policie