Navigace

Obsah

Zpět

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace

Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

 

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu stanic nové mobilní sítě, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

V souladu s platnou legislativou je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit mobilní operátor. Nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor mohl učinit, je nutné, aby se Český telekomunikační úřad o tom dozvěděl a tuto povinnost mobilnímu operátorovi uložil.

Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu, a to:

  • vyplněním elektronického formuláře a odesláním e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz
  • telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ
  • odeslat volnou formou, např. e-mailem, nebo poštou na adresu

Český telekomunikační úřad

Poštovní přihrádka 02

225 02Praha 025

 

Bližší informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz - rušení příjmu terestrické televize.

Informační dopis města

 

Vyvěšeno: 7. 6. 2022

Datum sejmutí: 23. 6. 2022

Zodpovídá: Jana Hendrichová

Zpět