Navigace

Obsah

Zpět

Omezení volebního práva - izolace

Omezení volebního práva - izolace

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Jednu z těchto překážek představuje i omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví, tj. nařízená izolace.
V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (praktický lékař) z důvodu onemocnění COVID-19, případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci, a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.
V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena.

Vyvěšeno: 20. 9. 2022

Datum sejmutí: 6. 10. 2022

Zodpovídá: Jana Hendrichová

Zpět