Navigace

Obsah

Zpět

Vyhlášení záměru města Stochov na odprodej pozemku parc. č. 875, o výměře 933 m2, k.ú. Stochov

Město Stochov vyhlašuje podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na odprodej pozemku parc. č. 875, o výměře 933 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Stochov.

Dokument ve formátu PDF zde ke stažení

Pozemek je vyznačen v příloze tohoto záměru viz mapa zde ke stažení

PODMÍNKY ZÁMĚRU PRO PRODEJ POZEMKU:

pozemek bude využit v souladu s významným rozvojem města, tj. např. školská a vzdělávací zařízení, na kterých není možné stavět RD a jsou zatížena věcnými břemeny z uložených inženýrských sítí

Vyvěšeno: 15. 9. 2022

Datum sejmutí: 4. 10. 2022

Zodpovídá: Štěpánka Jarošová

Zpět