Navigace

Obsah

Dotace

Na tomto místě naleznete informace o vyhlášených dotacích z rozpočtu města Stochov.

(poslední aktualizace 17.5.2022)


Granty 2022

Město Stochov vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ – GRANTY 2022

PODMÍNKY:

1) Žadatel musí být nezisková organizace se sídlem nebo působností ve městě Stochov nebo se musí jednat o akci pořádanou na území města Stochov.

2) Akce musí být zaměřeny na děti do 18 let.

3) Součástí žádosti o grant bude:

a) finanční rozvaha

b) popis akce

c) termín uskutečnění akce

4) Maximální finanční podpora pro jednu organizaci může činit až 10 000 Kč, finanční spoluúčast organizace činí minimálně 10 %.

5) Organizace bude o akci informovat v městském zpravodaji.

6) Žádosti o grant musí být podány v uzavřené obálce od 17. 05. do 15.06.2022 (do 17.00 hod. v podatelně MÚ) označené – „GRANTY 2022“.

7) Vyhodnocení a vyúčtování akce bude provedeno nejpozději do 1 měsíce po ukončení akce, přičemž se akce musí uskutečnit nejpozději do konce roku 2022.

8) Žadatelé budou vyrozuměni do 60 dnů od ukončení výběrového řízení. Celkový objem finančních prostředků určený na výše uvedené aktivity činí 100 000 Kč.

Ing. Roman Foršt starosta města


Formuláře k vyúčtování dotací

Příloha č. 1 (13.44 kB)

Příloha č. 2 (12.81 kB)

 


Město Stochov vyhlásilo Výzvu na podání žádostí o dotaci na volnočasové aktivity na rok 2022

Výzva

Město Stochov vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu města Stochov.

Příjem žádostí od 25. ledna 2022 do 25. února 2022 do 11,30 hod.

Žádosti budou podány na předepsaném formuláři, který je součástí této výzvy. K žádosti budou přiloženy všechny předepsané přílohy. Žádosti musí být podány 1x písemně – obálka bude označena „Dotace – Kultura a sport“ a 1x v elektronické podobě na stochov@stochov.cz – předmět zprávy – „Dotace – Kultura a sport“.

Podmínky pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu města Stochov jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města Stochov www.stochov.cz a žadatel musí tyto podmínky respektovat.

 

                                                                            Ing. Roman Foršt

                                                                             starosta města

 

Pozorně si prostudujte Podmínky pro poskytnutí dotací na rok 2022!

Výzva (292.68 kB)

Podmínky 2022 (159.96 kB)

Žádost (pdf) (195.43 kB)

Žádost (word) (82.89 kB)

AKTUALIZACE 25.1.2022


Město Stochov vyhlásilo Výzvu na Grantová řízení  - Granty 2021

Žádosti lze podávat od 22.6.2021 do 16.8.2021.

Výzva je ke stažení zde (279.93 kB)

 


Město Stochov vyhlásilo Výzvu na podání žádostí o dotaci na volnočasové aktivity na rok 2021

Žádost lze podat do 31. března 2021 do 11:30 hod.

Pozorně si prostudujte Podmínky pro poskytnutí dotací na rok 2021!

Výzva (214.34 kB)

Podmínky 2021 (159.94 kB)- POZOR AKTUALIZOVANÉ 29.3.2021

Žádost (pdf) (195.43 kB)

Žádost (word) (82.67 kB)


Město Stochov vyhlásilo II. kolo Výzvy k podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity pro rok 2020

Žádost je možno podat do 13. května 2020 do 16:30 hod. 

Pozorně si prostudujte Podmínky pro poskytnutí dotací na rok 2020!

Výzva II. kolo

Podmínky 

Žádost ve wordu

Žádost v pdf


Město Stochov vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity pro rok 2020

Žádost je možno podat do 28. února 2020 do 11:30 hod. 

Pozorně si prostudujte Podmínky pro poskytnutí dotací na rok 2020!

Výzva

Podmínky

Žádost v pdf

Žádost ve wordu

POZOR! Do konce února je nutno podat vyúčtování dotace na rok 2019

 

 


Město Stochov vyhlásilo Výzvy k podání žádostí o získání finančních prostředků pro neziskové organizace Gratnové řízení - Granty 2019 (tzv. malé granty).

Žádost možno podat do 17.6.2019 do 17 hod. 

Pozorně si prostudujte výzvu.

Výzva 


Město Stochov vyhlásilo Výzvu pro podání žádostí o dotace pro neziskové organizace pro rok 2019.

Žádost je možno podat do 5. dubna do 11:30 hod. Pozorně si prostudujte Podmínky pro poskytnutí dotací na rok 2019.

Výzva

Podmínky pro poskytnutí dotace na rok 2019

Žádost

Vyúčtování

Vyúčtování dotace

  1. Bude odevzdáno nejpozději do konce února následujícího roku.
  2. Bude obsahovat položkové vyúčtování finančních prostředků včetně kopií účetních dokladů.
  3. Bude obsahovat písemné vyhodnocení akce, kde bude mimo jiné uveden termín konání, počet účastníků apod.
  4. Dokumentaci o finančním hospodaření příslušné akce musí vést příjemce dotace zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí kontrolním orgánům.