Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Novinky

(Aktualizováno 16.5.2019)

Kalendář svozu BIOodpadu - 2019

sudý týden - pátek
5.4.
19.4.
03.05.
17.5.
31.05.
14.06.
28.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.8.
06.09.
20.9.
4.10.
18.10.
01.11.

 


(Aktualizováno 18.3.2019)

Vážení spoluobčané, 

v loňském roce došlo k rozšíření možností při třídění komunálních odpadů. Bylo vybudováno několik polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad - na plasty, papír a sklo. V příloze naleznete rozmístění kontenerů na odpad v celém městě. Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

Mapy s rozmístěním kontejnerů ke stažení:

Stochov - sídliště

starý Stochov

Slovanka

Honice

Čelechovice


(Aktualizováno 6.2.2019)

Změna výše poplatku za "svoz odpadu"

S platností od 1.1.2019 se poplatek za "svoz odpadu" zvyšuje na 660,- Kč/osoba/rok.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.


(Aktualizováno 28.2.2018)

Místní poplatky za „svoz odpadu“ a za „psa“ a pokyny pro platbu
 

Uvedené poplatky můžete uhradit v informačním centrum Městského úřadu, a to buď hotově nebo kartou. Oba poplatky lze uhradit i převodem (viz tabulky níže).

 

Výše těchto poplatků zůstává i pro rok 2018 ve stejné výši:

 
Poplatek za odpad 600,- Kč/osoba za rok

ÚDAJE PRO PLATBU ODPADU PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1340

variabilní symbol

rodné číslo plátce

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Poplatek za psa v bytě 800,- Kč

Poplatek za psa v domě 120,- Kč

Poplatek za psa důchodce v bytě 200,- Kč

 

ÚDAJE PRO PLATBU ZA PSA PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1341

variabilní symbol

rodné číslo majitele psa

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Další informace týkající se těchto poplatků Vám podá paní Jana Skořepová na tel. 312 679 132; email janaskorepova@stochov.cz.


(Aktualizováno 12.3.2018)
KOMPOSTOVATELNÝ „BIO“ ODPAD PRO ROK 2018


Město Stochov ve spolupráci AVE Kladno spol. s.r.o. nabízí svým občanům v roce 2018 opět službu na odvoz a zpracování kompostovatelného odpadu ze zahrádek.
Jedná se o kontejnery na bioodpad, umístěné u jednotlivých domů, jejichž majitelé si tuto službu objednají a uhradí.
Sezona svozu těchto složek odpadu znamená cca 16 svozů v období od dubna do listopadu a to 1 x za 2 týdny. (každý sudý pátek)  - NOVÉ kalendář svozů  - zde ke stažení (pdf)
I v letošním roce se Město Stochov rozhodlo tuto službu podpořit a zájemci o tuto službu si tak mohou zvolit ze dvou typů nádob o různých velikostech a následující zvýhodněných cenách:
Nádoba: 140 l  za cenu 350,-Kč / sezona (včetně DPH)
                 240 l  za cenu 365,-Kč/ sezona (včetně DPH)
 
Do kontejnerů na bioodpad je pak možno odkládat čistý odpad ze zahrádek (tráva, květiny s balem, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán (zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky
a jiné odpady).
V případě Vašeho závazného zájmu vyplňte níže uvedenou objednávku služeb a odevzdejte ji v Informačním centru MÚ Stochov do 29.3.2018.  Při odevzdání je nutné ihned požadovanou službu uhradit.
I nadále je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Technických službách v Honicích.
INFORMACE + PŘIHLÁŠKA 

 


1373.png

Vážení spoluobčané,

dne 25.11.2017 od 8:00 do 12:00bude uskutečněn v areálu společnosti  Technické služby Stochov s.r.o v Honicích sběr nebezpečného odpadu.

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • syntetické barvy, laky
 • syntetická ředidla
 • mořidla
 • autobaterie
 • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • kyseliny, louhy
 • lepidla, pryskyřice
 • těkavé látky, fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

 

Děkujeme vám, že třídíte odpad.

Ing. Ivana Dvořáková


Vážení spoluobčané,

od 1.3.2015 vejde v platnost nová Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpadem ve městě Stochov. Abychom Vám třídění odpadu usnadnili, připravili jsme pro Vás mapky s rozmístěním kontejnerů na tříděný odpad. V mapkách je zakresleno umístění kontejnerů bez vyznační jejich počtů. Nejsou zde také vyznačeny kontejnery na směsný odpad. Pokud dojde ke změně v umístění, či nějaké nové kontejnery přidáme, mapu aktualizujeme.

Věříme, že i tímto krokem pomůžeme k stále lepšímu třídění odpadů.

mapa sídliště

mapa starý Stochov

mapa Honice

mapa Slovanka

mapa Čelechovice

 


Vážení občané,

Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., účinné od 1.1.2015 je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Kovový odpad můžete od 1.1.2015 odkládat v v areálu Technických služeb Stochov s.r.o v Honicích pod dozorem pracovníka TS kdykoli v provozní době:

 •  pondělí – pátek          08:00 – 14:00
 •   lichá sobota               09:00 – 12:00

 


Děkujeme Vám, že třídíte odpad.