Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Novinky

certifikát 2021


Termíny svozu BIO odpadu (hnědé popelnice) na rok 2022

BIO
sudý týden - pátek
8.4.
22.4.
6.5.
20.5.
6.6.
17.6.
1.7.
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
4.11.
18.11.

Svoz bude probíhat v závislosti na klimatických podmínkách.

Celoročně je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb v Honicích.

(AKTUALIZOVÁNO 14.3.2022)


ZMĚNA V PLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD

 

Od 1.1.2022 je sazba místního poplatku za svoz odpadu

900,- Kč/poplatník/rok

 

Splatnost poplatku je do 28. února 2022.

V případě platby ve dvou splátkách do 28. února 2022 a do 30. června 2022.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci preferujte bezhotovostní placení.

I pro letošní rok je pro vás otevřen platební portál na

https://platby-sc.cz/organizace/kladno/stochov/mesto-stochov.

(odkaz naleznete i na www.stochov.cz)

 

Případně můžete platit na účet města Stochov č. 0388146339/0800.

Jako variabilní symbol (VS) uveďte své rodné číslo. Pokud platíte za více osob, uveďte jejich rodná čísla do poznámky. Specifický symbol (SS) 1340;  konstantní symbol (KS) 0379.

Známka na popelnici (v případě nádob u rodinných domů) bude po kontrole platby doručena do poštovní schránky.

Pozn.: Pokud Vám po zaplacení nebude známka do konce února doručena, kontaktujte nás prosím telefonicky (p. Skořepová, 312 679 132). Mohlo se stát, že platbu nebylo možno identifikovat.

Můžete zaplatit i platební kartou, případně v hotovosti, osobně v Infocentru Městského úřadu. V tom případě prosím dodržujte všechna doporučení v souvislosti s epidemií.  Předpokládané zahájení výběru poplatků v infocentru je 17. ledna 2022.

 

 


Čipování popelnic

Město Stochov oznamuje

ČIPOVÁNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB

Vážení občané,

v důsledku přijetí nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., je kladena zvýšená povinnost třídění odpadu a tím spojené zvyšování cen za ukládání odpadů ke skládkování. Z tohoto důvodu se rozhodlo vedení města provést čipování všech sběrných nádob (pro směsný komunální odpad i bioodpad).

Toto opatření město Stochov zavádí z důvodu zefektivnění odpadového hospodářství na území města Stochov.

 

ČIPOVÁNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB PROBĚHNE

VE DNECH 18. – 24. 11. 2021.

ŽÁDÁME VÁS O PONECHÁNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB (na směsný odpad i bioodpad) NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ PŘED VAŠÍ NEMOVITOSTÍ PO CELOU UVEDENOU DOBU.

To, že je nádoba očipovaná, poznáte podle samolepky či štítku umístěného na sběrné nádobě. Po očipování si ji můžete uklidit.

Současně Vás žádáme o kontrolu označení Vaší sběrné nádoby, zda je na ní čitelně vyznačeno číslo popisné. Pokud tomu tak není prosíme o jeho vyznačení. (Číslo popisné by mělo být vyznačeno na nalepené známce, ale z důvodu povětrnostních vlivů již nemusí být čitelné. V tom případě ho prosím obnovte (např. lihovou fixou)).

V rámci této akce dojde k výměně plechových nádob za plastové. V této souvislosti vás upozorňujeme, že popel, který do nádob odkládáte nesmí být horký.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.

Ing. Roman Foršt, starosta


 

osvědčení


 

Mimořádný svoz bioodpadu proběhne v pátek 5. listopadu 2021.

Termíny svozu BIO odpadu (hnědé popelnice) na rok 2021

BIO
sudý týden - pátek
9.4.
23.4.
7.5.
21.5.
4.6.
18.6.
2.7.
16.7.
30.7.
13.8.
27.8.
10.9.
24.9.
8.10.
22.10.

 

(AKTUALIZOVÁNO 6.4.2021)


Sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu činí pro rok 2021 780,- Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je do ve dvou splátkách do 28. února a do 30. června příslušného roku.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

(AKTUALIZOVÁNO 27.1.2021)

Pravidla pro přidělování popelnic

Pravidla pro přidělovánı́ a výměnu sběrných nádob.pdf (137.01 kB)


TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ V ROCE 2021

plakátLeták v pdf ke stažení zde (167.92 kB)

(AKTUALIZOVÁNO 11.1.2021)


NOVÉ KONTEJNEROVÉ NÁDOBY NA KOVY, OLEJE A JEDLÉ TUKY 

Městu Stochov se dlouhodobě daří pracovat na postupném zvyšování složek tříděného odpadu na úkor odpadu netříděného (směšného).

Přistoupili jsem k dalšímu opatření a objednali nové kontejnerové nádoby.

Po testovacím provozu nádob na oleje (rozmístěných v loňském roce) o objemu 120 l jsme objednali další. Tyto jsou rozmístěny následovně:

ul. U Stadionu - parkoviště přes sportovní halou

ul. 9. Května / Hornická - křižení ulic

ul. S.K.Neumanna - před č.p. 397

ul. Nová / Dlážděná - křížení ulic

ul. J. Dundra - roh u 61 rodinných domků

Nově se v našem městě objevují kontejnerové nádoby, které jsou určeny na třídění kovů (plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácnosti). Rozmístěny takto:

Stochov - ul. Školní/J. Šípka - křížení ulic

Stochov - ul. J.A.Komenského / Švermova - křížení ulic

Stochov - ul. Nová / Dlážděná - křížení ulic

Stochov - ul. S.K.Neumanna - před č.p. 397

Slovanka - ul. Petra Bezruče

Honice - Honické náměstí

Čelechovice - ul. Kačická (vedle hospody)

Rozmístění není konečné, dle vytíženosti v následujících týdnech budeme s nádobami pracovat.

Děkujeme Vám za každý kilogram vytříděného odpadu, za který má následně naše město finanční bonus. Prostředky získané zpětně za tříděný odpad se projevují např. v rekonstrukcích prováděných v našem městě.

Ing. Roman Foršt

starosta města

(Aktualizováno 5.10.2020)

Vážení spoluobčané,

na přiložených mapách naleznete aktuální rozmístění kontejnerů na směsný i separovaný odpad. Můžete si tak nalézt kontejner na konkrétní komoditu, který je nejblíž všemu bydlišti.

Děkujeme že třídíte, má to smysl.

Stochov - sídliště

Starý stochov

Honice

Slovanka

Čelechovice

Navíc je pro vás připraven sběrný dvůr v areálu Technických služeb v Honicích. Otevřeno má pondělí až sobotu.

Ještě připomínáme, že velkoobjemový odpad můžete taktéž odevzdat ve sběrném dvoře, případně si můžete smluvně zajistit odvoz vozidlem Technických služeb. Více na https://tsstochov.webnode.cz/.

Za odkládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí pokuta až do výše 50 000,- Kč.

(Aktualizováno 1.7.2020)


leták

(Aktualizace 9.6.2020)


 

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2020

Svoz BIO odpadu 2020
sudý týden - pátek  
Obce  
3.4.  
17.4.  
1.5.  
15.5.  
29.5.  
12.6.  
26.6.  
10.7.  
24.7.  
7.8.  
21.8.  
4.9.  
18.9.  
2.10.  
16.10.  
30.10.  
Po celý rok je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Honicích.
O popelnici na bioodpad si můžete požádat v infocentrum Městského úřadu. Tato služba je zajišťována v rámci místního poplatku za odpad.

 

(Aktualizováno 26.2.2020)

POZOR NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Od 1. března 2020 bude sběrný dvůr v Honicích otevřen, každý všední den od 7:00 do 15:30. Nově bude každá středa prodloužena do 17:00 a každá sobota od 9:00 do 12:00.

 

Otvírací doba Sběrného dvoru v Honicích od 1. března 2020

Po, Út        7:00 – 15:30

St               7:00 – 17:00

Čt, Pá         7:00 – 15:30

So              9:00 – 12:00

Ne              zavřeno


(Aktualizováno 16.5.2019)

Kalendář svozu BIOodpadu - 2019

sudý týden - pátek
5.4.
19.4.
03.05.
17.5.
31.05.
14.06.
28.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.8.
06.09.
20.9.
4.10.
18.10.
01.11.

 


(Aktualizováno 18.3.2019)

Vážení spoluobčané, 

v loňském roce došlo k rozšíření možností při třídění komunálních odpadů. Bylo vybudováno několik polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad - na plasty, papír a sklo. V příloze naleznete rozmístění kontenerů na odpad v celém městě. Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

Mapy s rozmístěním kontejnerů ke stažení:

Stochov - sídliště

starý Stochov

Slovanka

Honice

Čelechovice


(Aktualizováno 6.2.2019)

Změna výše poplatku za "svoz odpadu"

S platností od 1.1.2019 se poplatek za "svoz odpadu" zvyšuje na 660,- Kč/osoba/rok.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.


(Aktualizováno 28.2.2018)

Místní poplatky za „svoz odpadu“ a za „psa“ a pokyny pro platbu
 

Uvedené poplatky můžete uhradit v informačním centrum Městského úřadu, a to buď hotově nebo kartou. Oba poplatky lze uhradit i převodem (viz tabulky níže).

 

Výše těchto poplatků zůstává i pro rok 2018 ve stejné výši:

 
Poplatek za odpad 600,- Kč/osoba za rok

ÚDAJE PRO PLATBU ODPADU PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1340

variabilní symbol

rodné číslo plátce

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Poplatek za psa v bytě 800,- Kč

Poplatek za psa v domě 120,- Kč

Poplatek za psa důchodce v bytě 200,- Kč

 

ÚDAJE PRO PLATBU ZA PSA PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1341

variabilní symbol

rodné číslo majitele psa

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Další informace týkající se těchto poplatků Vám podá paní Jana Skořepová na tel. 312 679 132; email janaskorepova@stochov.cz.


(Aktualizováno 12.3.2018)
KOMPOSTOVATELNÝ „BIO“ ODPAD PRO ROK 2018


Město Stochov ve spolupráci AVE Kladno spol. s.r.o. nabízí svým občanům v roce 2018 opět službu na odvoz a zpracování kompostovatelného odpadu ze zahrádek.
Jedná se o kontejnery na bioodpad, umístěné u jednotlivých domů, jejichž majitelé si tuto službu objednají a uhradí.
Sezona svozu těchto složek odpadu znamená cca 16 svozů v období od dubna do listopadu a to 1 x za 2 týdny. (každý sudý pátek)  - NOVÉ kalendář svozů  - zde ke stažení (pdf)
I v letošním roce se Město Stochov rozhodlo tuto službu podpořit a zájemci o tuto službu si tak mohou zvolit ze dvou typů nádob o různých velikostech a následující zvýhodněných cenách:
Nádoba: 140 l  za cenu 350,-Kč / sezona (včetně DPH)
                 240 l  za cenu 365,-Kč/ sezona (včetně DPH)
 
Do kontejnerů na bioodpad je pak možno odkládat čistý odpad ze zahrádek (tráva, květiny s balem, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán (zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky
a jiné odpady).
V případě Vašeho závazného zájmu vyplňte níže uvedenou objednávku služeb a odevzdejte ji v Informačním centru MÚ Stochov do 29.3.2018.  Při odevzdání je nutné ihned požadovanou službu uhradit.
I nadále je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Technických službách v Honicích.
INFORMACE + PŘIHLÁŠKA 

 


1373.png

Vážení spoluobčané,

dne 25.11.2017 od 8:00 do 12:00bude uskutečněn v areálu společnosti  Technické služby Stochov s.r.o v Honicích sběr nebezpečného odpadu.

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • syntetické barvy, laky
 • syntetická ředidla
 • mořidla
 • autobaterie
 • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • kyseliny, louhy
 • lepidla, pryskyřice
 • těkavé látky, fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

 

Děkujeme vám, že třídíte odpad.

Ing. Ivana Dvořáková


Vážení spoluobčané,

od 1.3.2015 vejde v platnost nová Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpadem ve městě Stochov. Abychom Vám třídění odpadu usnadnili, připravili jsme pro Vás mapky s rozmístěním kontejnerů na tříděný odpad. V mapkách je zakresleno umístění kontejnerů bez vyznační jejich počtů. Nejsou zde také vyznačeny kontejnery na směsný odpad. Pokud dojde ke změně v umístění, či nějaké nové kontejnery přidáme, mapu aktualizujeme.

Věříme, že i tímto krokem pomůžeme k stále lepšímu třídění odpadů.

mapa sídliště

mapa starý Stochov

mapa Honice

mapa Slovanka

mapa Čelechovice

 


Vážení občané,

Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., účinné od 1.1.2015 je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Kovový odpad můžete od 1.1.2015 odkládat v v areálu Technických služeb Stochov s.r.o v Honicích pod dozorem pracovníka TS kdykoli v provozní době:

 •  pondělí – pátek          08:00 – 14:00
 •   lichá sobota               09:00 – 12:00

 


Děkujeme Vám, že třídíte odpad.