Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Novinky

osvědčení


Termíny svozu BIO odpadu (hnědé popelnice) na rok 2021

BIO
sudý týden - pátek
9.4.
23.4.
7.5.
21.5.
4.6.
18.6.
2.7.
16.7.
30.7.
13.8.
27.8.
10.9.
24.9.
8.10.
22.10.

 

(AKTUALIZOVÁNO 6.4.2021)


Sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu činí pro rok 2021 780,- Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je do ve dvou splátkách do 28. února a do 30. června příslušného roku.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

(AKTUALIZOVÁNO 27.1.2021)

Pravidla pro přidělování popelnic

Pravidla pro přidělovánı́ a výměnu sběrných nádob.pdf (137.01 kB)


TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ V ROCE 2021

plakátLeták v pdf ke stažení zde (167.92 kB)

(AKTUALIZOVÁNO 11.1.2021)


NOVÉ KONTEJNEROVÉ NÁDOBY NA KOVY, OLEJE A JEDLÉ TUKY 

Městu Stochov se dlouhodobě daří pracovat na postupném zvyšování složek tříděného odpadu na úkor odpadu netříděného (směšného).

Přistoupili jsem k dalšímu opatření a objednali nové kontejnerové nádoby.

Po testovacím provozu nádob na oleje (rozmístěných v loňském roce) o objemu 120 l jsme objednali další. Tyto jsou rozmístěny následovně:

ul. U Stadionu - parkoviště přes sportovní halou

ul. 9. Května / Hornická - křižení ulic

ul. S.K.Neumanna - před č.p. 397

ul. Nová / Dlážděná - křížení ulic

ul. J. Dundra - roh u 61 rodinných domků

Nově se v našem městě objevují kontejnerové nádoby, které jsou určeny na třídění kovů (plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácnosti). Rozmístěny takto:

Stochov - ul. Školní/J. Šípka - křížení ulic

Stochov - ul. J.A.Komenského / Švermova - křížení ulic

Stochov - ul. Nová / Dlážděná - křížení ulic

Stochov - ul. S.K.Neumanna - před č.p. 397

Slovanka - ul. Petra Bezruče

Honice - Honické náměstí

Čelechovice - ul. Kačická (vedle hospody)

Rozmístění není konečné, dle vytíženosti v následujících týdnech budeme s nádobami pracovat.

Děkujeme Vám za každý kilogram vytříděného odpadu, za který má následně naše město finanční bonus. Prostředky získané zpětně za tříděný odpad se projevují např. v rekonstrukcích prováděných v našem městě.

Ing. Roman Foršt

starosta města

(Aktualizováno 5.10.2020)

Vážení spoluobčané,

na přiložených mapách naleznete aktuální rozmístění kontejnerů na směsný i separovaný odpad. Můžete si tak nalézt kontejner na konkrétní komoditu, který je nejblíž všemu bydlišti.

Děkujeme že třídíte, má to smysl.

Stochov - sídliště

Starý stochov

Honice

Slovanka

Čelechovice

Navíc je pro vás připraven sběrný dvůr v areálu Technických služeb v Honicích. Otevřeno má pondělí až sobotu.

Ještě připomínáme, že velkoobjemový odpad můžete taktéž odevzdat ve sběrném dvoře, případně si můžete smluvně zajistit odvoz vozidlem Technických služeb. Více na https://tsstochov.webnode.cz/.

Za odkládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí pokuta až do výše 50 000,- Kč.

(Aktualizováno 1.7.2020)


leták

(Aktualizace 9.6.2020)


 

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2020

Svoz BIO odpadu 2020
sudý týden - pátek  
Obce  
3.4.  
17.4.  
1.5.  
15.5.  
29.5.  
12.6.  
26.6.  
10.7.  
24.7.  
7.8.  
21.8.  
4.9.  
18.9.  
2.10.  
16.10.  
30.10.  
Po celý rok je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Honicích.
O popelnici na bioodpad si můžete požádat v infocentrum Městského úřadu. Tato služba je zajišťována v rámci místního poplatku za odpad.

 

(Aktualizováno 26.2.2020)

POZOR NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Od 1. března 2020 bude sběrný dvůr v Honicích otevřen, každý všední den od 7:00 do 15:30. Nově bude každá středa prodloužena do 17:00 a každá sobota od 9:00 do 12:00.

 

Otvírací doba Sběrného dvoru v Honicích od 1. března 2020

Po, Út        7:00 – 15:30

St               7:00 – 17:00

Čt, Pá         7:00 – 15:30

So              9:00 – 12:00

Ne              zavřeno


(Aktualizováno 16.5.2019)

Kalendář svozu BIOodpadu - 2019

sudý týden - pátek
5.4.
19.4.
03.05.
17.5.
31.05.
14.06.
28.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.8.
06.09.
20.9.
4.10.
18.10.
01.11.

 


(Aktualizováno 18.3.2019)

Vážení spoluobčané, 

v loňském roce došlo k rozšíření možností při třídění komunálních odpadů. Bylo vybudováno několik polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad - na plasty, papír a sklo. V příloze naleznete rozmístění kontenerů na odpad v celém městě. Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

Mapy s rozmístěním kontejnerů ke stažení:

Stochov - sídliště

starý Stochov

Slovanka

Honice

Čelechovice


(Aktualizováno 6.2.2019)

Změna výše poplatku za "svoz odpadu"

S platností od 1.1.2019 se poplatek za "svoz odpadu" zvyšuje na 660,- Kč/osoba/rok.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.


(Aktualizováno 28.2.2018)

Místní poplatky za „svoz odpadu“ a za „psa“ a pokyny pro platbu
 

Uvedené poplatky můžete uhradit v informačním centrum Městského úřadu, a to buď hotově nebo kartou. Oba poplatky lze uhradit i převodem (viz tabulky níže).

 

Výše těchto poplatků zůstává i pro rok 2018 ve stejné výši:

 
Poplatek za odpad 600,- Kč/osoba za rok

ÚDAJE PRO PLATBU ODPADU PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1340

variabilní symbol

rodné číslo plátce

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Poplatek za psa v bytě 800,- Kč

Poplatek za psa v domě 120,- Kč

Poplatek za psa důchodce v bytě 200,- Kč

 

ÚDAJE PRO PLATBU ZA PSA PŘEVODEM

č.ú.

0388146339/0800

konstantní symbol

0379

specifický symbol

1341

variabilní symbol

rodné číslo majitele psa

V případě, že hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce

 

Další informace týkající se těchto poplatků Vám podá paní Jana Skořepová na tel. 312 679 132; email janaskorepova@stochov.cz.


(Aktualizováno 12.3.2018)
KOMPOSTOVATELNÝ „BIO“ ODPAD PRO ROK 2018


Město Stochov ve spolupráci AVE Kladno spol. s.r.o. nabízí svým občanům v roce 2018 opět službu na odvoz a zpracování kompostovatelného odpadu ze zahrádek.
Jedná se o kontejnery na bioodpad, umístěné u jednotlivých domů, jejichž majitelé si tuto službu objednají a uhradí.
Sezona svozu těchto složek odpadu znamená cca 16 svozů v období od dubna do listopadu a to 1 x za 2 týdny. (každý sudý pátek)  - NOVÉ kalendář svozů  - zde ke stažení (pdf)
I v letošním roce se Město Stochov rozhodlo tuto službu podpořit a zájemci o tuto službu si tak mohou zvolit ze dvou typů nádob o různých velikostech a následující zvýhodněných cenách:
Nádoba: 140 l  za cenu 350,-Kč / sezona (včetně DPH)
                 240 l  za cenu 365,-Kč/ sezona (včetně DPH)
 
Do kontejnerů na bioodpad je pak možno odkládat čistý odpad ze zahrádek (tráva, květiny s balem, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán (zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky
a jiné odpady).
V případě Vašeho závazného zájmu vyplňte níže uvedenou objednávku služeb a odevzdejte ji v Informačním centru MÚ Stochov do 29.3.2018.  Při odevzdání je nutné ihned požadovanou službu uhradit.
I nadále je možno bioodpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Technických službách v Honicích.
INFORMACE + PŘIHLÁŠKA 

 


1373.png

Vážení spoluobčané,

dne 25.11.2017 od 8:00 do 12:00bude uskutečněn v areálu společnosti  Technické služby Stochov s.r.o v Honicích sběr nebezpečného odpadu.

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • syntetické barvy, laky
 • syntetická ředidla
 • mořidla
 • autobaterie
 • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • kyseliny, louhy
 • lepidla, pryskyřice
 • těkavé látky, fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

 

Děkujeme vám, že třídíte odpad.

Ing. Ivana Dvořáková


Vážení spoluobčané,

od 1.3.2015 vejde v platnost nová Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpadem ve městě Stochov. Abychom Vám třídění odpadu usnadnili, připravili jsme pro Vás mapky s rozmístěním kontejnerů na tříděný odpad. V mapkách je zakresleno umístění kontejnerů bez vyznační jejich počtů. Nejsou zde také vyznačeny kontejnery na směsný odpad. Pokud dojde ke změně v umístění, či nějaké nové kontejnery přidáme, mapu aktualizujeme.

Věříme, že i tímto krokem pomůžeme k stále lepšímu třídění odpadů.

mapa sídliště

mapa starý Stochov

mapa Honice

mapa Slovanka

mapa Čelechovice

 


Vážení občané,

Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., účinné od 1.1.2015 je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Kovový odpad můžete od 1.1.2015 odkládat v v areálu Technických služeb Stochov s.r.o v Honicích pod dozorem pracovníka TS kdykoli v provozní době:

 •  pondělí – pátek          08:00 – 14:00
 •   lichá sobota               09:00 – 12:00

 


Děkujeme Vám, že třídíte odpad.