Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Stochov
MěstoStochov

Vystav městu vysvědčení

Vážení spoluobčané,

v průběhu roku 2019 roku proběhla anketa, ve které jste měli možnost vystavit městu Stochov jeho vysvědčení.  Poznatků z ankety je mnoho a jsou důležitým zdrojem pro strategické plánování a řízení našeho města. Zároveň byly v průběhu roku připraveny tzv. SWOT analýzy, obsahující klíčové charakteristiky našeho města, a jejichž závěry také vychází ze zjištění realizované ankety. S jejich obsahem se můžete seznámit na internetových stránkách města.

A jaké známky tedy Stochov od svých občanů (respondentů ankety) obdržel? I když od respondentů nedostaly samé jedničky a objevily se i konkrétní výhrady, nejlépe hodnocenými „předměty“ města Stochova jsou: Nabídka kulturních aktivit (průměrná známka 1,7), Akce pro rodiny s dětmi (1,9), Parky a zeleň ve městě (1,9) a nabídka předškolního a základního vzdělávání (1,9). Je velmi potěšující, že se mnozí z Vás uchýlili též ke kladnému slovnímu hodnocení. A tak můžeme předat poděkování za práci pracovníkům a pracovnicím pečovatelské služby a knihovny a taktéž pracovníkům Domu s pečovatelskou službou a Domu kultury Stochov. Tyto organizace se od stochovských občanů dočkaly velmi kladného hodnocení. Slova chvály pak zazněla také směrem k místním spolkům – Čelechovice v Čechách a Spolek Kamarádi, které nabízí zajímavé komunitní aktivity. Tato zjištění budou v rámci strategického plánování dále uvažována jako tzv. silné stránky a příležitosti pro další rozvoj Stochova. Představují totiž hodnoty, o které je třeba dále systematicky dbát, pečovat a rozvíjet je.

Dle očekávání poukázala anketa také na to, co respondenty ve Stochově netěší. Do podzimu roku 2019 se nedařilo zajistit plnou kapacitu Městské policie Stochov, což se projevilo zvýšeným výskytem nevhodného chování některých obyvatel, zhoršením pocitu bezpečí ostatních obyvatel města (Bezpečnost ve městě: 2,8), nekázní řidičů (zejména při parkování) či vandalstvím. Řada respondentů se také domnívá, že pro lepší bezpečnost by bylo vhodné více využít potenciál kamerového systému. Můžeme s radostí konstatovat, že se městu v uplynulých měsících podařilo zajistit dostatek strážníků, a učinit tak první krok na cestě ke zlepšení bezpečí občanů. Ne zcela potěšující hodnocení si za některé své výkony vysloužily také Technické služby Stochov. I v této organizaci došlo nedávno k personálním změnám a město i nový management se zaměří na postupné zvyšování kvality výkonů této organizace, jež svým konáním významně ovlivňuje tvář a celkové prostředí Stochova. Jedním z cílů strategického plánování města tak jistě bude i vylepšit výsledek hodnocení v předmětech Čistota a pořádek ve městě (2,7) a zvýšit kvalitu péče o bohatou městkou zeleň, jež právem náleží mezi chlouby města Stochov.

Že je ve Stochově i přes stále probíhající investice co zlepšovat i v oblasti infrastruktury, deklaruje známka 2,3 pro chodníky, náměstí a vnitrobloky a 2,5 pro cyklodopravní infrastrukturu. Město bude v investičních aktivitách nadále pokračovat, a to jak s využitím vlastních, tak případných dotačních zdrojů. Rozvoj infrastruktury bude vyváženě akcentován ve všech částech města.

Zcela nejhorší hodnocení si ve Stochově vysloužila nabídka ubytování (Hotely, penziony, ubytovny se známkou 3,8). I této hrozbě bude při strategicky řízeném rozvoji města věnována potřebná pozornost, neboť přesahuje do dalších rozvojových a ekonomických oblastí života v našem městě.

Z ankety bylo získáno mnoho konkrétních podnětů a návrhů, které budou dále využity (nejen) při zpracování strategického plánu. Kompletní výsledky ankety (známky) si můžete prohlédnout v tabulce.

Děkujeme všem respondentům, kteří anketě věnovali svůj čas. Případné připomínky či dotazy ke strategickému plánování prosím směřujte na Ing. Petru Chvatíkovou (petra.chvatikova@gmail.com), příp. Ing. Romana Foršta, starostu města (starosta@stochov.cz). 

 

Předmět

Známka

Předmět

Známka

Akce pro rodiny s dětmi (pořádané městem, místními organizacemi)

1,9

Kvalita a dostupnost středního vzdělávání

2,5

Akce pro seniory (pořádané městem, místními organizacemi)

2,5

Muzeum, knihovna, Multifunkční centrum Čelechovice, Infocentrum

2,0

Bezpečnost ve městě

2,8

Možnosti pro trávení volného času a sportu

2,0

Bydlení (ceny, kvalita, dostupnost)

2,5

Nabídka kulturních akcí v Domě kultury

1,7

Čistota a pořádek ve městě

2,7

Obchody, služby, restaurace (nabídka, ceny, kvalita)

2,8

Dětská hřiště (počet, umístění, vybavení prvky, lavičkami, stromy)

2,0

Parky a zeleň ve městě

1,9

Dostupnost a kvalita sociálních služeb

2,4

Podpora podnikání a podnikatelů

2,7

Dům s pečovatelskou službou a pečovatelská služba (kvalita služeb, počet míst)

2,1

Přístup města k ekologii (využití obnovitelných zdrojů, „zelená“ řešení, odpadové hospodářství)

2,3

Doprava na kole (cyklostezky, jízda na kole po městě)

2,5

Služby Městského úřadu (kvalita, ochota, úřední hodiny)

2,1

Dopravní spojení do okolních obcí a měst (za prací, nákupy, lékaři ad.)

2,3

Sociální služby (dostupnost, kvalita)

2,4

Hotely, penziony, ubytovny (dostupnost, kapacity, kvalita)

3,8

Sportovní kluby (aktivity, sportovní zaměření)

2,4

Chodníky, náměstí, vnitrobloky (kvalita, množství)

2,3

Zahrádky (dostupnost, využití, kvalita)

2,5

Kvalita a dostupnost předškolního vzdělávání

1,9

Zdravotnické služby – lékaři (kvalita, dostupnost oborů)

2,7

Kvalita a dostupnost základního vzdělávání

1,9

 

 

 

SWOT analýza zde ke stažení


Vážení obyvatelé města Stochov,

vystavte svému městu vysvědčení, ať ví, co pro vás má v následujících letech zlepšit a kudy se vydat cestou za lepšími životními podmínkami svých obyvatel, podnikatelů, organizací i návštěvníků.

Udělte, prosím, známky jako ve škole:

1 – Výborně: vše funguje, je ve výborném stavu 

2 – Chvalitebně: některé drobnosti by bylo třeba upravit

3 – Dobře: částečně v pořádku, ale je třeba zjednat nápravu některých věcí

4 – Dostatečně: jen drobnosti jsou v pořádku, je třeba zjednat nápravu mnoha věcí

5 – Nedostatečně: kritická oblast, nutno bezodkladně řešit

Pokud vám některý „předmět“ není blízký, známkovat jej nemusíte.

Vyplněné vysvědčení, prosím, vložte do jednoho z boxů, které jsou umístěny zde: Infocentrum v přízemí Městského úřadu Stochov, Dům s pečovatelskou službou, Základní škola Stochov – vstupní hala hlavní budovy, Restaurace Slovanka, Sportovní hala města Stochov – recepce, Čelechovice – Hospoda U Dity, do čtvrtka 20. 6. 2019.

Město můžete oznámkovat i on-line na: https://vysvedceni-mesta-stochov.vyplnto.cz/

Formulář v pdf můžete stáhnout zde.

Anketu realizuje Město Stochov v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města Stochov 2020+. Jaké vysvědčení získalo Město Stochov od svých obyvatel, se dozvíte v některém z příštích čísel měsíčníku Naše město Stochov.

Děkujeme za vaši účast a váš čas věnovaný rozvoji našeho města!

                                                                        Ing. Roman Foršt, starosta města

Informace

Veřejné zakázky města Stochov

Řešení životních situací

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Platební portál

Platební portál Středočeského kraje

logo platební portál

 

Zde můžete pohodlně z domova zaplatit místní poplatek za odpad a za psa. Ve výběru obcí najděte Stochov a vyberte poplatek, který chcete uhradit.

(kliknutím na logo budete přesměrováni na platební portál)


Mohlo by Vás zajímat