Obsah

Ocenění občané

Cena města 2018

Václav Jakš - uznání za kulturní činnost ve městě

František Kratina - uznání za přínos občanské společnosti města

Miroslav Krejčí in memoriam - uznání za práci v oblasti sportu, zejména pak za dlouholetou a obětavou činnost věnovanou sportovní a tělesné výchově mládeže

 

Cena města 2019

Václav Čížek - uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti turistiky, sportu, zejména při organizaci dálkového běhu o Krušovický soudek

Mgr. Hana Zimmermannová - uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti školství a kultury a za celoživotní společenskou angažovanost a působení při rozvoji dětí a mládeže

Mgr. Milan Zimmermann in memoriam - uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti školství a kultury a za celoživotní společenskou angažovanost a působení při rozvoji dětí a mládeže

 

Cena města 2020

Jiřina Dáňová - uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.

Koloman David in memoriam - uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti tělovýchovy a sportu

Tomáš Konopka - uznání za přínos v oblasti gastronomie a úspěchy na mezinárodní gastronomické scéně