Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

právě se blížíme k finalizaci Strategického plánu rozvoje města Stochov na období let
2020 – 2035. S ohledem na stávající situaci nejsou vhodné podmínky pro to, abychom Vám tento dokument blíže představili osobně na veřejném setkání. Rádi bychom proto dali možnost občanům, aby se k rozvojovému dokumentu našeho města vyjádřili alespoň písemnou formou.

Návrhovou část Strategického plánu, obsahující vizi, strategické a specifické cíle rozvoje Stochova, opatření a návrh možných aktivit pro dosažení příslušných cílů naleznete níže na této stránce. Stejně jako tzv. SWOT analýzy, ze kterých Návrhová část vychází.

Vize je stručným popisem kýženého budoucího stavu města Stochov v časovém horizontu realizace Strategického plánu. Cíle a opatření Strategického plánu reflektují identifikované známé potřeby a problémy města v klíčových oblastech a tématech z pohledu řešeného území a jeho uživatelů. Úroveň aktivit následně blíže nastiňuje vhodné aktivity (základy projektů, činností), které je vhodné realizovat v rámci řízeného rozvoje města směrem ke spokojenosti osob a subjektů (v ziskovém i neziskovém sektoru) ve Stochově, respektive dosažení vytýčených cílů.

Strategický plán není v žádném ohledu politickým programem. Strategický plán je zásadně apolitický a reflektuje zjištění získaná relevantními metodami z různých zdrojů (skupinové a individuální rozhovory, projednání v pracovních skupinách, anketní šetření, obsahová analýza relevantních dokumentů jako např. RURÚ ORP Kladno, Územní plán atd.).

Své připomínky či případné dotazy ke Strategickému plánu prosím zašlete e-mailem zpracovatelce Petře Chvatíkové na adresu petra.chvatikova@gmail.com do neděle 10. 5. 2020 (včetně).

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou Strategickému plánu věnovat svůj čas.

 

Ing. Roman Foršt

starosta města Stochov

SWOT analýza zde ke stažení

Návrh strategického plánu zde ke stažení

Průvodní dopis starosty zde ke stažení