Navigace

Obsah

Územní plán

Územní studie "zastavitelná plocha BH1 a BI1 - Stochov"
Územní studie "Zastavitelná plocha BV2, Stochov - Čelechovice"

 

Změna č. 1 ÚP

Úplné znění po změně č. 1 Územního plánu Stochov

Změna č. 2 ÚP

Návrh změny č. 2 ÚP Stochov k veřejnému projednání
Vydání změny č. 2 Územního plánu Stochov

 

Úplné znění Územního plánu Stochov po změně č. 1 a změně č. 2