Navigace

Obsah

Městská policie

Organizační zařazení

Městský úřad - Město Stochov > Starosta

Telefon na Městskou policii: 312 651 658 

Městská policie Stochov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Stochov č. 4/2005 ze dne 15.června 2005. Ze zákona MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a její činnost je upravena zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Městskou policii ze zákona řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Rada města může pověřit plněním některých úkolů vybraného strážníka.

Služebna Městské policie Stochov je nově umístěna v budově Městského úřadu na Mírovém náměstí. Od začátku prázdnin 2013 strážníky naleznete v prostorách, kde dříve bývala pobočka České spořitelny. Vzhledem k počtu strážníků není služba vykonávána nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. V případě, že se strážníci nacházejí ve službě, je číslo pevné telefonní linky 312 651 658 přesměrováno na některého z nich a je tedy možno se dovolat i v případě, že se nenachází na služebně MěP Stochov. V ostatních případech je nutné se obrátit na linku 158 – Policii České republiky.

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Suchanová Alena Strážník Městské policie 312 651 658
Vrbický Jiří Strážník Městské policie 312 651 658
Kánská Dagmar Strážník Městské policie 312 651 658
Záhrubský Jakub Strážník Městské policie 312 651 658
Rus Lukáš Strážník Městské policie 312 651 658
Krym Karel Vedoucí strážník Městské policie 312 651 658